Skidders

640L II


 • Gross Power: 177 kW (237 hp)
 • Gross Torque: 1,025 Nm (756 ft. – lb.)
 • Operating Weight: 16,686 kg (36,787 lb.)

648L II


 •       Gross Power: 177 kW (237 hp)
 •       Gross Torque: 1,025 Nm (756 ft. – lb.) 
 •       Max Grapple Capacity: 1.63 m2 (17.5 sq. ft.)

748L II


 • Gross Power: 196 kW (263 hp)
 • Gross Torque: 1,141 Nm (841 ft. – lb.)
 • Max Grapple Capacity: 1.77 m2 (19.1 sq. ft.)

768L II


 • Gross Power: 210 kW (281 hp)
 • Gross Torque: 1,276 Nm (941 ft. – lb.)
 • Max Grapple Capacity: 2.07 m2 (22.3 sq. ft.)

848L II


 • Gross Power: 210 kW (281 hp)
 • Gross Torque: 1,276 Nm (941 ft. – lb.) 
 • Max Grapple Capacity: 1.77 m2 (19.1 sq. ft.)

948L II


 • Gross Power: 224 kW (300 hp)
 • Gross Torque: 1,369 Nm (1,009 ft. – lb.)
 • Max Grapple Capacity: 2.07 m2 (22.3 sq. ft.)